Какво e NFT? Какво означава блокчейн?

Новини/3 юли 2022/ 90
Какво e NFT? Какво означава блокчейн?

NFT означава буквално non-fungible token или незаменим токен. Може да си представите NFT като сертифициран дигитален предмет, който само вие притежавате! Той има собствен сериен номер и уникалността му е лесно проверима в достъпна за всички мрежа – блокчейн. Именно затова NFT е незаменим актив - всеки токен е единствен по рода си и има собствена стойност. Точно това го различава от криптовалутите, които са заменими и могат да се обменят с други виртуални валути или различни финансови активи (точно както традиционните хартиени пари).

Всякакви дигитализирани файлове могат да се търгуват под формата на NFT. Такива са карти за колекциониране, герои или оръжия в онлайн игри или модерно онлайн арт изкуство (GIF-oве или wallpaper-ъри, които все по-често се забелязват на профилните снимки в социалните мрежи на известни личности); стари или специални издания на монети, картини, 3D скулптури, оригинални записи на песни, чернови или първи копия на литературни произведения, вестници или списания, футболни екипи, флагчета, трофеи, знамена и още редица други предмети. Точно както старите и скъпи произведения са уникални, тъй като са единствен по рода си предмет, NFT вариантът на популярно видео например, също става единствен по рода си без друг такъв аналог, като дори разполага със собствен сертификат, който доказва неговата уникалност.

Блокчейнът пък е споделена, единна и неизменима база данни в интернет, която улеснява процеса на записване на транзакции и проследяване на активи. Записаните в нея активи може да са материални (недвижим имот, автомобил, пари) или нематериални (интелектуална собственост, патенти, авторски права).

Практически всичко ценно може да бъде проследено и търгувано в блокчейн мрежата, което намалява риска и разходите за всички участници. При извършване на всяка транзакция тя се записва като „блок“ от данни. Всеки блок е свързан с тези преди и след него. Транзакциите се „блокират“ заедно в необратима верига: блокчейн. Поради тази причина мрежата не може да бъде фалшифицирана или променена веднъж щом данните са записани. Това е и технологията, която стои зад всички криптовалути.